Để thao tác trong word, bạn cũng cần biết một số thứ cực kỳ căn bản như là di chuyển con trỏ chuột trong word. Có hai cách, một là dùng bàn phím, hai là dùng chuột, bạn còn phát minh ra cách nào nữa thì bổ sung nhé. Hihi

1. Dùng chuột:  Bạn dùng chuột click đến vị trí cần làm việc. Đó là cách cực kỳ đơn giản.

Có con chuột xài cho nó dễ. Sắm lấy con nhé

2. Dùng bàn phím: Ngoài ra, bạn có thể dùng bàn phím với các phím cơ bản sau

Các phím đề cập bên dưới được đánh dấu đỏ để dễ theo dõi.

+ Home /End: Dịch chuyển con trỏ về đầu /Cuối dòng.

+ Page Up /Page Down: Lên hay xuống 1 cửa sổ màn hình.

+ Tab: Thụt sang phải 0.5inch

+ Enter: Xuống dòng, kết thúc đoạn.

+ Shift + Enter: Xuống dòng nhưng vẫn trong đoạn.

+ Ctrl + “>” (dấu mũi tên sang phải) / “<” (dấu mũi tên sang trái <): Dịch sang phải / sang trái 1 từ

+ Ctrl + mũi tên lên/ mũi tên xuống: Lên xuống 1 đoạn văn bản.

+ Ctrl + Home/ End: Về đầu / cuối tài liệu

+ Ctrl + Page Up /Page Down: Đến đầu trang trước / Đầu trang sau.

Bài sau sẽ hướng dẫn các thao tác trong soạn thảo. Bắt đầu đi vô mục tiêu rồi ak. Các member chú ý nhé. Mấy bài đầu xem sơ sơ cho biết cũng được.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *