Soạn thảo văn bản trong word người ta làm rất nhiều việc tuy nhiên nó cũng có những thao tác cơ bản sau:

Các thao tác với soạn thảo văn bản

1. Các phím thường dùng:

– Phím Caps Lock: bật/ tắt chế độ viết chữ hoa trong văn bản.

– Tổ hợp phím Shift và phím chữ.

+ Chữ hoa –> Chữ thường: Ví dụ bạn đang để chế độ gõ chữ hoa, bạn muốn đánh 1 chữ nào đó là chữ thường thì bạn nhấn phím shift + phím đó: ví dụ (đèn caps lock đang sáng) gõ CHÀO BẠN TÔI LÀ ân, thì bạn gõ từ CHÀO BẠN TÔI LÀ (viết bình thường) để gõ chữ “ân”, bạn nhấn Shift + â, Shift + n.

+ Chữ thường –> Chữ hoa, bạn cũng là tương tự, đang ở chữ thường muốn viết 1 ký tự hoa thì bấm Shift + ký tự đó.

+ Sử dụng các phím kí hiệu thì làm thế nào, bạn có thấy dãy phím 1 –> 0 không? Nó chứa các phím ! # $ % ^ & *. Để gõ được bạn cũng cần nhấn Shift với nó.

Các thao tác với soạn thảo văn bản

Để gõ dấu “!” – Nhấn Shift + “phím số 1” ví dụ vậy

2. Chọn văn bản, khối văn bản

a. Bạn có thể dùng chuột: Rê chuột  trên khối cần chọn.

b. Bạn có thể dùng bàn phím. Đưa con trỏ tới vị trái đầu khối cần chọn, sau đó nhấn phím giữ phím Shift và dùng các phím di chuyển, di chuyển tới vị trí cuối khối cần chọn.

=> Chọn văn bản, khối là công việc cực kỳ đơn giản nhưng được sử dụng rất nhiều và tất cả các thao tát với word sau này đều dùng thao tác này đầu tiên. Bạn chú ý nhé. Chọn văn bản hay còn gọi là bôi đen văn bản đó.

3. Xóa văn bản thì sao nhỉ?

Có ba trường hợp xóa thế này, tùy mỗi trường hợp bạn dùng nhé

a. Xóa khối văn bản: Đối với 1 khối thì bạn nên chọn khối rồi nhấn Delete hoặc phím Backspace.

b. Xóa khối văn bản: Đối với 1 khối thì bạn nên chọn khối đó và viết 1 nội dung mới nếu bạn có nhu cầu viết tiếp. Không thì dùng cách a ở trên.

c. Xóa một vài ký tự.

Xóa ký tự bên trái con trỏ chuột: Nhấn Backspace

Xóa ký tự bên phải con trỏ chuột nhấn Delete.

4. Sao chép, di chuyển và dán văn bản

Lệnh Copy: chọn khối văn bản cần sao chép –> Nhấn nút “COPY” trên thẻ Home, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, hoặc nhấn chuột phải chọn “COPY”.

Lệnh Cut: Chọn khối văn bản cần di chuyển –> Nhấn nút “CUT” trên thẻ Home, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + X, hoặc click phải chuột chọn “CUT”.

Lệnh Paste: chọn khối văn bản cần dán –> Nhấn nút “Paste” trên thẻ Home, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V, hoặc click phải chuột chọn “PASTE”.

Các thao tác với soạn thảo văn bản
Các phím tắt quan trọng cần nhớ.

Các thao tác với soạn thảo văn bản
Nếu bạn click chuột phải.


5. Hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện.

Các thao tác với soạn thảo văn bản
Một số ký hiệu trên word

Ví dụ khi bạn viết sai, hay chỉnh sửa sai một thao tác nào đó, bạn có thể hủy bỏ thao tác vừa thực hiện. Làm việc đó thế nào?

Click nút Undo Paste trên Menu, hoặc nhấn Ctrl + Z.

Thế khi bạn nghĩ lại, thao tác vừa rồi là đúng nhưng mình lỡ Undo (quay lại) mất thì làm sao. Đó là vấn đề. Bạn cần phải thực hiện lại thao tác vừa hủy bằng cách nhấn Redo Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Y

Đó là các thảo tác cơ bản trong word. Chúng rất thường dùng, bạn có thể đọc qua, và đảm bảo sau này bạn sẽ không quên vì bạn làm việc với word thì các thao tác nào là sử dụng thường xuyên.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *