Để tìm hiểu về màn hình giao diện thì điều đầu tiên bạn phải mở Word lên đã rồi có gì mình tính tiếp nhé. Có một số cách khởi động word như sau:

Cách 1: Vào Start –> Programs –> Microsoft Office –> Microsoft Office Word

Cách 2: Click đúp vào biểu tượng  Microsoft Office Word trên màn hình desktop.

Giới thiệu màn hình giao diện Word
Click vô biểu tượng này trên desktop là ra

Cách này nhiều người sử dụng lắm, tuy nhiên nếu trên desktop bạn không có biểu tượng này thì bạn dùng cách 1. Hoặc tạo shortcut phần mềm word ngoài desktop cho thuận tiện.

Đối với windows 8: Các bạn chỉ cần nhấn phím Windows rồi gõ tìm Word thì sẽ ra. Không thì bạn có thể Search trong Apps rồi nhấn Enter.

Để tắt chương trình Word thì đơn giản rồi.

Cách 1: Click dấu X ở bên trên trái cùng của cửa sổ.

Giới thiệu màn hình giao diện Word

Cách 2: Nhấn tổ hợp Alt + F4

Cách 3: Chọn vào biểu tượng OFFICE (bên trên trái cùng) và nhấn Exit

Trong phần giao diện chính của Word có 4 thanh bạn cần quan tâm

Tôi đánh số trên hình rồi, bạn có thể xem chú thích tương ứng bên dưới.

Giới thiệu màn hình giao diện Word
Add captionClick vào hình để xem kích thước gốc sẽ thấy rõ hơn

1. Thanh Tiêu đề (Title bar)- ở trên cùng, nó cho biết tên file word của bạn là gì? Chứa 3 công cụ thường dùng như là Save (lưu trữ), Undo (Trở về), Repeat (lặp lại) bên trái cùng, và chứ 3 nút phóng to, thu nhỏ, và thoát (Close) bên phải cùng.

2. Thanh Công cụ – Thanh này chứa Menu, trong mỗi menu có một số công cụ chuyên biệt. Menu có thẻ Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review và View.

+ HOME: Chứa các công cụ cần thiết như Copy, Paste, Định dạng văn bản, Font chữ, kiểu list, Style chữ…

Giới thiệu màn hình giao diện Word

+ INSERT: thẻ này thì chứa các lệnh liên quan tới chèn: Chèn Shapes (hình), Images (ảnh), Chèn bảng, chèn Linhk, Chart, Header, Footer…–> Nói chung là các lệnh liên quan tới chèn.

Giới thiệu màn hình giao diện Word

+ PAGE LAYOUT: chứa các lệnh như tạo Themes, định dạng trang giấy, nền trang, đoạn văn

Giới thiệu màn hình giao diện Word

+ REFERENCES: Chứa các lệnh như Captions, Index, Table Of Contents, Tạo Footnote…

Giới thiệu màn hình giao diện Word

+ MAILING: chứa các lệnh tạo Enveloper và Label, thiết lập trộn Mail… cái này mình ít dùng

Giới thiệu màn hình giao diện Word

+ PREVIEW: tạo Comment, Tracking, Bảo mật dữ liệu, check lỗi chính tả..

Giới thiệu màn hình giao diện Word

+ VIEW: Hiển thị tài liệu dưới các chế độ khác, Zoom, Xem trước khi in, Windows…

3. Thanh cuộn – Đơn giản là để cuộn văn bản thôi, nắm kéo lên kéo xuống để xem nếu văn bản quá dài

4. Thanh trạng thái. – Chế độ xem, số trang, số từ…

Bạn nên nhớ các khái niệm đơn giản này để sau này hướng dẫn sử dụng tên của nó đấy, bạn sẽ dễ hiểu hơn khi chúng ta nói về một khái niệm, một cách làm mới có liên quan tới 4 thanh.

Khi tìm hiểu về word căn bản, người sẽ đi làm một chức năng gì đó, rồi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để làm được, lấy các công cụ hổ trợ ở đâu. Sau một thời gian, bạn sẽ quen và nhớ các chức năng đó nằm ở đâu, vậy nên những cái khái niệm anh ngữ ở trên bạn không cần phải học thuộc. Vì không ai kiểm tra bạn đâu hihi.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *