Drop Cap – dùng để định dạng ký tự đầu tiên của 1 đoạn văn bản, làm cho nó to lên hay nhỏ lại như kiểu định dạng ký tự đầu một bài báo hay sử dụng.

Cách thực hiện

– Dừng con trỏ nháy trong đoạn văn bản cần định dạng, nghĩa là bất kỳ chỗ nào trong đoạn không nhất thiết phải ký tự đầu tiên.

– Chọn thẻ Insert –> Trong vùng Text, click chọn Drop Cap –> và chọn tùy chọn bạn thích.

Định dạng ký tự đầu đoạn - Drop Cap

Một số tùy chọn.

+ None: Không có Drop Cap.

+ Dropped: ký tự đầu tiên thành dạng chữ lớn, văn bản trong đoạn phủ quanh nó.

+ In Margin: Ký tự đầu tiên thành chữ lớn, văn bản còn lại canh lề bên trái nó.

+ Drop Cap Options: mở hộp thoại Drop Cap với các thiết lập về:

Định dạng ký tự đầu đoạn - Drop Cap

Fonts: Chọn lại font cho ký tự Drop Cap.

Lines to Drop: Số dòng hạ xuống ( mặc định là 3 dòng)

Distance from text: Thiết lập khoảng cách từ ký tự Drop Cap đến đoạn văn bản tính bằng inch.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *