Định dạng đoạn văn bản trong word nó liên quan tới canh lề cho 1 đoạn văn bản, ví dụ canh trái, phải hay giữa cho một đoạn văn bản. Ngoài ra còn có canh lề trái lề phải, thụt đầu dòng, khoảng cách giữa các dòng… Chỉ có những điểm chính đó thôi. Giờ mình cũng tìm cách định dạng nhanh và định dạng đầy đủ một đoạn văn bản nhé.

1. Định dạng nhanh một đoạn

– Việc muôn thuở cho định dạng là chọn. Chọn đoạn văn (paragraph) cần định dạng.

– Sử dụng các nút định dạng trên vùng Paragraph từ thẻ HOME.

Định dạng đoạn văn bản trong word

Hoặc sử dụng các phím tắt để định dạng đoạn.

+ Canh trái (Ctrl + L) Align Text Left

+ Canh giữa (Ctrl + E) Center

+ Canh phải (Ctrl + R) Align Text Right

+ Canh đều hai bên (Ctrl + J) Justify

Ngoài ra bạn có thể dùng thước (Ruler) để chỉnh thụt đầu dòng vô trong so với mặc định như ý muốn.

Định dạng đoạn văn bản trong word

2. Định dạng đầy đủ một đoạn

– Khâu đầu tiên cho mọi quá trình định dạng là chọn. Khâu này sẽ nói đi nói lại bài đầu, sau này mình sẽ bỏ qua vì đương nhiên người dùng sẽ tự hiểu.

– Để định dạng nhanh bạn nhấn vào Paragraph Dialog như trong hình đầu tiên mình đánh dấu.

Hộp thoại Paragraph Dialog hiện ra chứa 2 thẻ Indents and Spacing (Thụt lề và Khoảng cách) vs thẻ Line and Page Breaks (Dòng và Ngắt trang).

A. Thẻ Indents and Spacing

Định dạng đoạn văn bản trong word

* Tại General: 

+ Align: Chọn định dạng căn lề thích hợp (canh trái, canh giữa, canh phải và canh đều 2 bên)

+ Outline Level: Chọn mức độ Outline. Bình thường sẽ là body text. Chọn Outline để sau này mình tùy chỉnh riêng cho outline nó tạo ra một kiểu khác. Cái này thường dùng để tạo mục lục động ak. Sau này mình sẽ đề cập khi tạo mục lục động

* Tại Indentation: 

+ Left: Thiết lập thụt trái

+ Right: thiết lập thụt phải.

+ Special: Thiết lập First Line Indent – chỉ dòng đầu tiên và Hanging Indent – cho các dòng sau mà không phải dòng đầu tiên.

–> By: là giá trị thụt vô, nó tính bằng Inch (1 inch = 2.54 cm)

NOTE: cái này mình có thể dùng thước để kéo thả như hình thứ 2 trong bài.

* Tại Spacing:

+ Before: tăng / giảm khoảng cách giữa đoạn văn đang định dạng với đoạn văn nằm trước đó.

+ After: tăng / giảm khoảng cách giữa đoạn văn đang định dạng với đoạn văn nằm sau đó

+ Line Spacing: thiết lập khoảng cách giữa các dòng trong đoạn cần định dạng

Còn check box – Don’t add space between paragraphs of the same style nghĩa là không áp dụng cách chỉnh Spacing ở trên cho 2 đoạn văn bản giống nhau.

– Có một cách trực quan hơn là check vào đó và bỏ check rồi xem ở khung PREVIEW.

Nút Tabs:

Có các loại tabs: Tab trái, tab phải, tab giữa và tab thập phân.

Có 2 cách để đặt giá trị cho tabs.

Cách 1 là dùng thước đo Ruler

Định dạng đoạn văn bản trong word

Mình tạo đại 4 cái tabs thế này. Tại vị trí số 2, 3, 4, và cái cuối cùng.

Câu đầu tiên ở vị trí 1.

Khi nhấn tab lần đầu sẽ nhảy qua vị trí 2.

Khi nhấn tab lần hai nó sẽ nhảy qua vị trí 3.
Khi nhấn tab lần ba nó sẽ nhảy qua vị trí 4.

Khi nhấn tab lần bốn nó sẽ nhảy qua vị trí cuối cùng nằm ở ngoài khung soạn thảo luôn.

–> Mình chỉ giải thích cái ý nghĩa của set tab bên trái. Còn cách sét gì đó mình sẽ làm video sau.

Cách 2 là dùng nút Tabs trong Paragraph Dialog

Định dạng đoạn văn bản trong word

Cái này để thiết lập giá trị Tab khi bạn nhấn nút Tab để nó thụt vô trong.

– Mặc định của nó là 0.5” (0.5 inch). Nghĩa là

           Lần nhấn tab đầu tiên nó sẽ thụt vô 0.5” cho bạn.

Nếu bạn không set giá trị tab cho nó mà để mặc định thì

                    Lần thứ 2 nhấn tabs nó vẫn sẽ nhảy vô 0.5” cho bạn

Giả sửa bạn thiết lập tab cho nó. thì lần thứ 2 nó sẽ nhảy vô trong 1 khoảng đúng giá trị bạn sét cho nó. Cái này nó hơi phức tạp. Sau này có thể mình sẽ làm video để hướng dẫn.

P/s: Cái này có vẻ phức tạp mà ít dùng. Hihihi thông thường ta để mặc định cho nó lành.


B. Thẻ Line and Page Breaks

Tùy chỉnh chế độ ngắt dòng và ngắt trang

Cái này mình hiếm khi dùng nên cũng không hiểu lắm. Thật ra là chưa từng dùng. Mình cứ để mặc định thôi.

Định dạng đoạn văn bản trong word


Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *