1. Ngắt cột (Column Break)

– Đặt con trỏ trước chữ cần ngắt trong cột.

– Vào thẻ Page Layout trong vùng Page Setup –> Chọn Break sổ xuống –> Chọn Column để nghét cột

Ngắt cột và bỏ cột đã tạo trong định dạng cột

Mà tại sao phải ngắt cột chứ? 

Đơn giản vì nếu bạn muốn chia cột với nhiều đoạn văn bản thì máy tính sẽ tự động phân ra hai cột có độ dài chữ cái bằng nhau. Tuy nhiên, để có trình bày đẹp hơn, thì chúng ta nên đẩy hẳn một đoạn văn bản nào đó sang cột bên kia, tránh tình trạng một đoạn văn bản nằm trên hai cột, như vậy đọc văn bản rất kỳ, thiếu chuyên nghiệp.

2. Bỏ cột.

Nếu bạn không muốn chia đoạn văn bản thành các cột nhỏ nữa thì bạn phải chọn phowng án bỏ cột. Vậy bỏ cột bằng cách nào?

– Đặt con trỏ trong cột cần bỏ.

– Vào thẻ Pape Layout –> Trong vùng Page Setup –> Column –> One (để bỏ thiết lập cột)

3. Bỏ cột từ vị trí cuối cùng trong cột:

– Đặt con trỏ trong cột ngay vị trí cuối cùng.

– Vào Pape Layout –> trong vùng Page Setup –> Column –> More Column. Hộp thoại Column hiện ra.

Chọn

+ One trong vùng Presets

+ This point forward trong vùng Apply to.

Trường hợp này áp dụng khi mà bạn không muốn đoạn cuối cùng nằm trong cột mà muốn đưa nó về trạng thái không chai cột. Ví dụ giống như hình dưới. Mình không muốn đoạn văn bản được chọn nằm trong cột nữa nên mình làm cách trên để đưa nó xuống dưới và bỏ định dạng cột luôn.

Ngắt cột và bỏ cột đã tạo trong định dạng cột

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *