1. Ngắt trang – Page Break

 

 

Ngắt trang để làm gì nhỉ?

– Để bạn có một bài trình bày đẹp mắt thôi. Bạn nghĩ xem, một đoạn văn nhỏ mà nằm trên hai trang, khi đọc bạn thấy khó chịu không? Hay chỉ còn vài dòng nữa mà bạn vẫn tiếc sau đó để chương tiếp theo trên trang trước và một ít nội dung. Tại sao không ngắt chương mới qua một trang mới. Thế có phải khoa học, đẹp hơn không?

 

Ngắt trang và phân đoạn
Không ai lại để chương mới thế này? Hãy ngắt trang

– Đặt con trỏ tại văn bản cần ngắt.

– Vào thẻ Page Layout –> Trong vùng Page Setup –> Chọn nút Break sổ xuống –> Click chọn Page.

==> Ngắt từ vị trí con trỏ qua một trang mới.

Ngắt trang và phân đoạn

 

2. Ngắt phân đoạn – Section Break:

 

– Đặt con trỏ trong văn bản cần ngắt.

– Vào thẻ Page Layout –> Trong vùng Page Setup –> Click nút Break sổ xuống –> Click vào các tùy chọn trong vùng Section Break:

Ngắt trang và phân đoạn

+ Next Page: chèn 1 phân đoạn mới và bắt đầu phân đoạn ở trang mới.

+ Continuous: chèn một phân đoạn mới trong cùng trang.

+ Even Page: chèn một phân đoạn mới và bắt đầu ở trang số chẵn kế tiếp

+ Odd Page: chèn 1 phân đoạn mới và bắt đầu ở trang số lẻ kế tiếp.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *