Bạn có những tài liệu quan trọng không muốn cho ai đó biết, bạn có biết cách nào để bảo vệ nó không?

Ân Phạm sẽ hướng dẫn bạn vài cách đặt password cho thư mục trong windows mà không cần phải thực hiện một đúng lệnh rờm rà tạo file lock.bat phức tạp hay phải nén lại winrar rồi đặt password cho nó.

Một cách đặt password cho thư mục cực gì đơn giản với phần mềm Folder Guard

Tải phần mềm vừa trước đã: Folder Guard full Crack

 

Làm sao để cài đặt được Forlder Guard

1. Nếu bạn đã đã cài đặt Forlder Guard trước đó thì bạn phải gở bỏ phần mềm đó ra và restart lại máy tính.

2. Khơi động lại máy tính nào.

3. Cài đặt Winability Forlder Guard 9.1, Nhưng đừng chạy Folder Guard, bằng cách tick bỏ chọn ô Launch Folder Guard sau khi kết thúc.

4. Cài đặt xong, bạn giải nén file Crack.rar

5. Copy file “FGUARD32.dll” hoặc file “FGUARD64.dll” tùy vào hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit, và paste nó vào đúng thư mục cài đặt. Đường dẫn thường là C:Program FilesFolder Guard.

6. Bạn vào thư mục vừa giải nén ở bước 4. Chạy file activate.reg

7. Giờ thì bạn có thể chạy phần mềm Winability Forder Gaurd.

8. Thưởng thức thành quả. hihi

Bạn có thể xem hướng dẫn bằng tiếng anh.

How to set password for forder in windows.

1. If you have already installed Folder Guard you must uninstall & restart your computer

2. Now Restart your computer

3. Install Winability Folder Guard 9.1, But remove the Launch Folder Guard tick at the end of the setup

4. After installation Download and extract crack.rar

5. Copy the ‘FGUARD32.dll‘ or ‘FGUARD64.dll’ depending on your OS,and paste it in the Winability Folder Guard installation directory ( ex : C:Program FilesFolder Guard )

6. Now run activate.reg file from the downloaded crack folder

7. After all, you can launch Winability Folder Guard

8. You will have setup a password first, and after that check the About

9. Yaay ! Activated !

Quá đơn giản phải không các bạn! Giờ thì có thể tạo được một forder bí mật. Anh em nào muốn thì có thể bỏ mọi thứ bí mật vào trong đó. Hihihi

Nếu các bạn không thể làm được khi xem hướng dẫn thì có thể xem video bên dưới nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *