1. Canh lề:

– Vào thẻ Table Tools –> Chọn Layout –> Trong vùng Alignment –> Click chọn 1 trong các kiểu canh lề thích hợp.

Định dạng bảng

+ Align Top Left: Canh trái bên trên

+ Align Top Center: Canh lề giữa bên trên.

+ Align Top Right: Canh lề phải bên trên.

+ Align Center Left: Canh lề trái  ở giữa.

+ Align Center: Canh ở giữa

+ Align Center Right: Canh phải ở giữa.

+ Align Bottom Left: Canh trái bên dưới.

+ Align Bottom Center: Canh giữa bên dưới

+ Align Bottom Right: Canh phải bên dưới.

2. Thay đổi hướng chữ.

 

– Vào Table Tools –> Click chọn thẻ Layout –> Trong vùng Alignment –> Click chọn nút Text Direction (Có biểu tượng chữ A) để thay đổi hướng chữ.

Định dạng bảng

 

3. Đổi màu nền

 

– Vào Thẻ Table Tools –> Chọn thẻ Design –> Trong vùng Table Style –> Chọn nút Shading (có biểu tượng thùng sơn) sổ xuống –> chọn màu thích hợp.

Định dạng bảng

Lưu ý: Nút More Color mở ra hộp thoại color giúp bạn chọn màu những màu khác không có trong bảng.

– Để bỏ màu nền thì chọn vào No color từ nút Shading.

4. Định dạng đường viền.

 

Vào thẻ Table Tools –> Chọn thẻ Design –> Trong vùng Draw Border –> cho phép bạn định dạng đường viền bảng bằng các thiết lập:

+ Line Style: chọn kiểu đường viền: Nét liền mảnh, nét đứt, nét đôi, nét gợn sóng…

+ Line Weight: Độ rộng của đường viền, đơn vị tính là Pt (point)

Định dạng bảng

Click từ biểu tượng Borders trong vùng Table Style để chọn các định dạng đường viền sau:

– Bottom Border: tạo đường viền dưới.

– Top Border: Tạo đường viền trên.

– Left Border: tạo đường viền trái.

– Right Border: Tạo đường viền phải.

– No Border: Bỏ đường viền.

– All Border: tạo đường viền tất cả.

– Outside Border: tạo đường viền bên ngoài

– Inside Border: tạo đường viền bên trong.

– Inside Horizontal Border: Tạo đường viền ngang bên trong.

– Inside Vertical Border: tạo đường viền dọc bên trong.

– Diagonal Down Border: Tạo đường phân cách chéo xuống.

– Diagnoal Up Border: Tạo đường phân cách chéo lên

– View Girdlines: hiển thị đường lưới

– Border and Shading: mở họp thoại đường viền và bóng đổ.

Định dạng bảng
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *