1. Công cụ vẽ bảng

– Vào thẻ Table Tools –> Chọn Design –> Trong vùng Draw Border –> Click chọn công cụ Draw Table ( biểu tượng cây bút chì).

– Kéo vẽ khung lớn chứa bảng –> Vẽ các đường kẻ dọc ngang (cột dòng)

Một số chức năng thông dụng trong thao tác bảng

+ Click lại 1 lần nữa biểu tượng cây bút chì để bỏ chọn công cụ vẽ bảng

+ Nhớ chọn kiểu, độ rộng, màu đường kẻ trước khi dùng bút vẽ.

2. Cục gôm (Eraser)

– Vào thẻ Table Tools –> Click chọn thẻ Design –> Trong vùng Draw Borders –> Click chọn công cụ Eraser (biểu tượng cục gôm) –> xóa các đường kẻ cột, dòng của bảng.

Một số chức năng thông dụng trong thao tác bảng

3 Thiết lập định dạng (Table Style)

– Các bảng tạo ra được thiết lập định dạng sẵn.

– Vào thẻ Table Tools –> Chọn thẻ Design –> Trong vùng Table Style –> Click chọn các kiểu định dạng có sẵn.

Một số chức năng thông dụng trong thao tác bảng

* Nút Modify Table Style: Để mở hộp thoại Modify Style

+ Style Based on: Chọn kiểu định dạng mà bạn thích. Bạn có thể xem kiểu định dạng trong ô Preview.

+ Formatting: thiết lập các định dạng cần thiết cho bảng chữ như font chữ, in đậm, in nghiêng, đường viền, màu sắc…

Một số chức năng thông dụng trong thao tác bảng

– Sau khi chọn xong –> Click chọn nút Ok để hoàn tất thiết lập

+ Nút Clear để xóa bỏ các định dạng đã có.

4. Thiết lập thuộc tính của bảng.

Một số chức năng thông dụng trong thao tác bảng

– Vào thẻ Table Tools –> Click chọn thẻ Layout –> Trong vùn Table –> Chọn nút lệnh Properties –> hộp thoại Table Properties hiện ra, có 4 thẻ:

+ Table: thiết lập các thuộc tính bảng.

+ Row: Thiết lập các thuộc tính dòng.

+ Column: thiết lập cá thuộc tính của cột.

+ Cell: Thiết lập các thuộc tính của ô.

5. Chuyển bản thành văn bản:

– Click chọn các dòng trong bảng cần chuyển thành văn bản.

– Từ thẻ lệnh Layout của Table Tools, trong vùng Data, click chọn lệnh Convert to Text.

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Convert Table to Text với các tùy chọn sau:

Một số chức năng thông dụng trong thao tác bảng

+ Paragraph marks: Thiết lập các dấu phân cách đoạn văn bản ở mỗi ô của bảng.

+ Tab: thiết lập các tab ở mỗi ô của bảng.

+ Commas: thiết lập dấu phẩy ở mỗi ô của bảng.

+ Other: Thiết lập dấu phân cách ở mỗi ô của bảng do người sử dụng nhập dấu cách vào.

6. Chuyển văn bản thành bảng:

– Click chọn văn bản cần chuyển thành dạng bảng

– Từ thẻ Insert, trong vùng Table click sổ xuống chức năng Convert Text to Table. Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Convert Text to Table với các tùy chọn sau:

Một số chức năng thông dụng trong thao tác bảng

+ Number of Columns: chọn số cột cần tạo.

+ Number of Rows: chọn số dòng cần tạo.

+ Fixed column width: thiết lập giá trị độ rộng cố định của cột.

+ Autofit to content: tự động vừa khit độ rộng cột với nội dung trong bảng.

+ Autofit to window: tự động vừa khít với cửa sổ chương trình.

+ Separate text at:

– Paragraph: phân chia ô dựa vào dấu phân đoạn.

– Commas: phân chia ô dựa vào dấu phẩy.

– Tab: phân chia ô dựa vào ký hiệu tab

– Other:phần chia ô dựa vào dấu do người dùng nhập vào.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *