1. Tạo số thứ tự mỗi dòng trong cột

Đặt con trỏ trong cột –> Vào thẻ Page Layout –> Trong vùng Page Setup –> Click chọn nút Line Number sổ xuống –> Click chọn Continuous –> Khi đó số thứ tự sẽ xuất hiện.

Tạo số thứ tự mỗi dòng - Line Numbers
CÁC DÒNG TRONG CỘT ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH SỐ THỨ TỰ

Mà đánh số thứ tự dòng thế này để làm gì mí được chứ? 

=> Uhm, thì đơn giản là để đếm số dòng thôi, hihi. Do yêu cầu trình bày một loại văn bản nào đó yêu cầu phải như vậy.

2. Tạo số thứ tự mỗi dòng cho văn bản:

– Đặt con trỏ trong văn bản –> Vào thẻ Page Layout –> Trong vùng Page Setup –> Click chọn nút Linke Number sổ xuống –> Click vào các tùy chọn

+ Continuous: Đánh số thứ tự cho toàn bộ văn bản

+ Restart Each Page: đánh số thứ tự cho từng trang

+ Restart Each Section: Đánh số thứ tự cho từng phân đoạn

+ Suppress For Current Section: đánh số cho phân đoạn hiện hành

Note: Còn nếu bạn không muốn đánh số thứ tự cho văn bản nữa thì

+ Đặt con trỏ vào văn bản cần bỏ đánh số thứ tự

+ Vào Page Layout –> Page Setup –> Chọn Line Number –> None

Thế là xong.

P/s: Cái này theo mình học biết chơi chứ dùng chưa tới 1% khi bạn soạn thảo văn bản đâu.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *