T2. Th5 20th, 2024
Các Thao Tác Soạn Thảo Văn Bản Trên Word

Các phím thông dụng

Các thao tác với soạn thảo văn bản

1. Các phím thông dụng:

 • Phím Caps Lock: kích hoạt/tắt chế độ viết hoa trong văn bản.
 • Kết hợp phím Shift và phím chữ.
  • Từ Hoa –> Thường: Ví dụ: Nếu bạn đã bật chế độ viết hoa và muốn viết một chữ nào đó ở dạng thường, bạn chỉ cần nhấn phím Shift + chữ đó. Ví dụ: Nếu đèn Caps Lock đang sáng và bạn muốn gõ từ “CHÀO BẠN TÔI LÀ ÂN” mà chỉ muốn chữ “Ân” là thường, bạn chỉ cần gõ theo cách bình thường: “CHÀO BẠN TÔI LÀ” và sau đó nhấn Shift + â, Shift + n.
  • Từ Thường –> Hoa cũng tương tự, khi bạn đang ở chế độ viết thường và muốn viết một ký tự hoa, bạn chỉ cần nhấn Shift + ký tự đó.
  • Để sử dụng các ký hiệu, bạn có thấy dãy phím từ số 1 đến 0 không? Nó chứa những ký hiệu như ! # $ % ^ & *. Để gõ được những ký hiệu này, bạn cũng cần nhấn Shift.

Các thao tác với soạn thảo văn bản

2. Chọn văn bản, khối văn bản

a. Dùng chuột: Di chuột qua khối văn bản cần chọn.
b. Dùng bàn phím: Di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của khối văn bản cần chọn, sau đó nhấn và giữ phím Shift, sau đó sử dụng các phím di chuyển để di chuyển đến vị trí cuối cùng của khối văn bản cần chọn.
=> Chọn văn bản, khối văn bản là một công việc đơn giản nhưng được sử dụng rất nhiều và tất cả các thao tác với word sau này đều sử dụng thao tác này đầu tiên. Đó là bước chọn văn bản, hay còn gọi là bôi đen văn bản đó.

3. Xóa văn bản

Có ba trường hợp xóa như sau, tùy thuộc vào từng trường hợp bạn sẽ sử dụng cách tương ứng:
a. Xóa khối văn bản: Đối với khối văn bản, bạn có thể chọn khối văn bản đó và nhấn phím Delete hoặc phím Backspace để xóa.
b. Xóa khối văn bản và viết nội dung mới (nếu cần): Đối với khối văn bản, bạn cũng có thể chọn khối văn bản đó và viết nội dung mới nếu bạn muốn thay thế văn bản hiện tại. Nếu không, bạn cũng có thể sử dụng cách a đã đề cập ở trên.
c. Xóa một vài ký tự:

 • Xóa ký tự bên trái con trỏ chuột: Nhấn phím Backspace.
 • Xóa ký tự bên phải con trỏ chuột: Nhấn phím Delete.

4. Sao chép, di chuyển và dán văn bản

 • Sao chép: Chọn khối văn bản cần sao chép, sau đó nhấn nút “COPY” trên thanh công cụ Home, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, hoặc nhấp chuột phải và chọn “COPY”.
 • Di chuyển: Chọn khối văn bản cần di chuyển, sau đó nhấn nút “CUT” trên thanh công cụ Home, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + X, hoặc nhấp chuột phải và chọn “CUT”.
 • Dán: Chọn vị trí mà bạn muốn dán văn bản, sau đó nhấn nút “PASTE” trên thanh công cụ Home, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V, hoặc nhấp chuột phải và chọn “PASTE”.

Các thao tác với soạn thảo văn bản
Những phím tắt quan trọng cần ghi nhớ.

5. Hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện

Các thao tác với soạn thảo văn bản
Một số ký hiệu trên Word

Khi viết sai hoặc chỉnh sửa một thao tác nào đó, bạn có thể hủy bỏ thao tác đã thực hiện bằng cách nhấn nút Undo Paste trên Menu, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z. Tuy nhiên, nếu sau khi nghĩ lại bạn nhận ra rằng thao tác vừa rồi đúng, nhưng bạn đã hủy bỏ nó (undo), bạn cần thực hiện lại thao tác đó bằng cách nhấn nút Redo Paste hoặc tổ hợp phím Ctrl + Y.

Đó là những thao tác cơ bản trong Word. Chúng rất thường được sử dụng, bạn có thể đọc qua và đảm bảo sau này bạn sẽ không quên, vì khi làm việc với Word, các thao tác này là những thao tác mà bạn sử dụng thường xuyên.

Rate this post