T2. Th7 15th, 2024

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web cai-win.com. Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về quản lý thông tin cá nhân và luôn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể được cung cấp bởi bạn hoặc tự động thu thập qua việc sử dụng trang web.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, tư vấn sản phẩm, thông báo về cập nhật, và cung cấp thông tin liên quan. Chúng tôi sử dụng thông tin để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của bạn, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa dịch vụ.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, tiết lộ, hoặc sử dụng không đúng mục đích. Chúng tôi cam kết duy trì môi trường an toàn cho dữ liệu của bạn.

4. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ quy định pháp luật.

5. Quyền Riêng Tư Của Bạn:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xoá thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp bên dưới.

6. Liên Hệ Với Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, phản hồi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email:cai-win.com1@gmail.com Đội ngũ chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của bạn.

Chúng tôi cam kết thực hiện chính sách bảo mật này một cách nghiêm túc và liên tục cập nhật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tốt nhất. Bằng cách sử dụng trang web cai-win.com, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này.