T6. Th5 17th, 2024

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với cai-win.com. Trang web này được cung cấp để bạn sử dụng với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Quyền Sở Hữu:

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng và mã nguồn, thuộc quyền sở hữu của cai-win.com hoặc các bên thứ ba đã cấp phép. Việc sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng nội dung mà không có sự đồng ý từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.

2. Sử Dụng Cá Nhân:

Trang web chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải, đăng tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

3. Trách Nhiệm Sử Dụng:

Bạn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật và an toàn của tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn cũng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra dưới tên tài khoản của bạn.

4. Bảo Mật Thông Tin:

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ nó với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

5. Thay Đổi và Cập Nhật:

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc tạm ngừng hoạt động trang web mà không cần thông báo trước. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

6. Liên Kết Đến Trang Web Khác:

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này.

7. Điều Khoản Pháp Lý:

Mọi vi phạm về điều khoản sử dụng có thể dẫn đến việc chúng tôi xem xét và thực hiện biện pháp pháp lý liên quan, bao gồm việc hủy bỏ quyền truy cập và đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

8. Liên Hệ Với Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: cai-win.com1@gmail.com

Bằng cách sử dụng trang web cai-win.com, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Điều khoản này có thể được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để phản ánh sự thay đổi trong thực tế và quy định. Mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng và công khai trên trang web của chúng tôi.