T2. Th7 15th, 2024
Tạo định dạng cho bảng

1. Canh lề:

 • Truy cập vào thẻ Công cụ Bảng -> Chọn Bố cục -> Trong phần Căn chỉnh -> Nhấp chuột để chọn một trong các kiểu căn lề phù hợp.

Định dạng bảng

 • Căn trái bên trên: Align Top Left

 • Căn giữa bên trên: Align Top Center

 • Căn phải bên trên: Align Top Right

 • Căn trái ở giữa: Align Center Left

 • Căn giữa: Align Center

 • Căn phải ở giữa: Align Center Right

 • Căn trái bên dưới: Align Bottom Left

 • Căn giữa bên dưới: Align Bottom Center

 • Căn phải bên dưới: Align Bottom Right

2. Thay đổi hướng chữ.

Truy cập vào Công cụ Bảng -> Nhấp chuột để chọn thẻ Bố cục -> Trong phần Căn chỉnh -> Nhấp chuột vào nút Hướng chữ (Có biểu tượng chữ A) để thay đổi hướng chữ.

Định dạng bảng

3. Đổi màu nền

Truy cập vào thẻ Công cụ Bảng -> Chọn thẻ Thiết kế -> Trong phần Kiểu bảng -> Nhấp chuột vào nút Nền (Có biểu tượng thùng sơn) để mở danh sách màu sắc và lựa chọn màu sắc phù hợp.

Định dạng bảng

Lưu ý:
Nút Màu khác mở ra hộp thoại màu sắc giúp bạn chọn các màu khác không có trong danh sách.

Để bỏ màu nền, hãy chọn Không màu từ nút Nền.

4. Định dạng đường viền.

Truy cập vào thẻ Công cụ Bảng -> Chọn thẻ Thiết kế -> Trong phần Vẽ đường viền -> Bạn có thể định dạng đường viền bảng bằng cách:

 • Kiểu đường viền: Chọn kiểu đường viền: Nét liền, nét đứt, nét đôi, nét gợn sóng…

 • Độ rộng đường viền: Độ rộng của đường viền, đơn vị tính là Pt (point)

Định dạng bảng

Nhấp vào biểu tượng Đường viền trong phần Kiểu bảng để chọn các định dạng đường viền sau:

 • Đường viền dưới: Tạo đường viền dưới.

 • Đường viền trên: Tạo đường viền trên.

 • Đường viền trái: Tạo đường viền trái.

 • Đường viền phải: Tạo đường viền phải.

 • Không đường viền: Bỏ đường viền.

 • Tất cả đường viền: Tạo đường viền cho tất cả các cạnh của bảng.

 • Đường viền bên ngoài: Tạo đường viền bên ngoài bảng.

 • Đường viền bên trong: Tạo đường viền bên trong bảng.

 • Đường viền ngang bên trong: Tạo đường viền ngang bên trong bảng.

 • Đường viền dọc bên trong: Tạo đường viền dọc bên trong bảng.

 • Đường phân cách chéo xuống: Tạo đường phân cách chéo xuống.

 • Đường phân cách chéo lên: Tạo đường phân cách chéo lên.

 • Hiển thị đường lưới: Hiển thị đường lưới.

 • Đường viền và bóng đổ: Mở hộp thoại đường viền và bóng đổ.

Định dạng bảng

Rate this post