T2. Th5 20th, 2024
Định dạng Danh sách với Bullets và Numbering

Tại sao chúng ta cần định dạng danh sách?

Khi bạn muốn liệt kê các điểm, phần tử hoặc các ý riêng biệt, định dạng danh sách là lựa chọn tốt nhất. Có ba loại định dạng danh sách chính là Bullets, Numbering và Multilevel List.

1. Bullets

Định dạng Bullets cho phép bạn thêm ký hiệu lặp lại ở đầu danh sách. Để sử dụng định dạng này:

  • Trong phần Paragraph từ thẻ HOME, chọn nút Bullets.
  • Một thẻ thư viện Bullets Library sẽ xuất hiện, chọn biểu tượng ký hiệu mình thích.

Định dạng Bullets và Numbering cho một danh sách

Ngoài những kiểu có sẵn, bạn cũng có thể tự định nghĩa một số kiểu Bullet của riêng mình. Bằng cách chọn Define New Bullet.

Định dạng Bullets và Numbering cho một danh sách

Bạn có thể chọn Symbol, Picture hoặc Font cho Bullet của mình.

  • Symbol: Chọn 1 biểu tượng có sẵn trong Windows.
  • Font: Chọn font chữ để hiển thị ký hiệu khác nhau.
  • Picture: Chọn hình ảnh trong thư viện Windows hoặc tự thiết kế hoặc tải từ mạng. Kích thước nên là 12px 12px hoặc 15px 15px.

2. Numbering

Định dạng Numbering cho phép bạn đánh số thứ tự, chữ, số La Mã… theo thứ tự tăng dần.

  • Trong phần Paragraph từ thẻ HOME, chọn nút Numbering (gần nút Bullets).
  • Thư viện Numbering Library sẽ xuất hiện, chọn kiểu đánh số thứ tự cần thiết.

Định dạng Bullets và Numbering cho một danh sách

Tương tự với Bullets, Numbering cũng cho phép bạn tự định nghĩa một kiểu đánh số mới.

3. Multilevel

Định dạng Multilevel cho phép bạn thay đổi cấp độ của Numbering.

  • Thông thường, Numbering được sắp xếp từ 1 -> 2 -> 3… Tuy nhiên, bạn cũng có thể đánh số theo 1. -> 1.1 -> 1.2 -> 2 -> 2.1…

Định dạng Bullets và Numbering cho một danh sách

Multilevel cũng cho phép bạn định dạng một danh sách gồm nhiều bậc. Bạn có hai lựa chọn là:

  • Define New Multilevel List: Định nghĩa một kiểu danh sách mới, theo phong cách riêng của bạn.
  • Define New List Style: Thiết kế lại kiểu danh sách hiện tại, định dạng về màu sắc, font chữ, kiểu chữ in đậm in nghiêng cho một kiểu danh sách.

P/s: Định dạng danh sách sẽ rất hữu ích khi bạn tạo mục lục cho văn bản, đồ án hay luận văn.

Rate this post