CN. Th4 21st, 2024
Định dạng cột văn bản trong Word

Tạo đường phân cách giữa cột (Line between)

Trong hộp thoại Columns, chọn ô Line between để tạo đường phân cách giữa các cột. Đường phân cách sẽ xuất hiện ở mục Previews. Nhấn OK để hoàn thành.

Đường phân cách giữa cột

P/s: Hộp thoại Columns nằm ở đâu? Chọn Page Layout -> Columns -> More Columns. Hộp thoại xuất hiện chính là hộp Columns.

Thiết lập độ rộng cột

Nếu bạn muốn các cột có độ rộng và khoảng cách bằng nhau, hãy chọn ô “Equal column width” và sau đó điều chỉnh kích thước của một cột. Các cột khác sẽ thay đổi tự động theo.

Nếu bạn muốn các cột có độ rộng khác nhau, bạn có thể bỏ chọn ô “Equal column width” để điều chỉnh độ rộng và khoảng cách các cột theo ý muốn.

Thiết lập độ rộng cột

P/s: Còn nhiều cách khác để định dạng cho cột văn bản. Hãy tiếp tục đọc các bài viết tiếp theo nhé.

Rate this post