T2. Th5 20th, 2024
Định dạng văn bản trong Word

Định dạng đoạn văn bản trong Word

Định dạng đoạn văn bản trong Word liên quan đến căn lề cho một đoạn văn bản, ví dụ như canh trái, canh phải hoặc canh giữa. Ngoài ra, còn có các yếu tố khác như canh lề trái phải, thụt đầu dòng và khoảng cách giữa các dòng. Chỉ những điểm chính này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách định dạng một đoạn văn bản nhanh và đầy đủ.

1. Định dạng nhanh một đoạn

 • Để định dạng nhanh, đầu tiên chọn đoạn văn cần định dạng.
 • Sử dụng các nút định dạng trên thanh Paragraph trong thẻ HOME.

Định dạng đoạn văn bản trong Word

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt để định dạng đoạn:

 • Canh trái: Ctrl + L
 • Canh giữa: Ctrl + E
 • Canh phải: Ctrl + R
 • Canh đều hai bên: Ctrl + J

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thước (Ruler) để chỉnh thụt đầu dòng theo ý muốn.

Thụt đầu dòng một đoạn văn bản

2. Định dạng đầy đủ một đoạn

 • Để định dạng đầy đủ, đầu tiên hãy chọn đoạn văn cần định dạng.
 • Nhấn vào Paragraph Dialog như trong hình đầu tiên.

Hộp thoại Paragraph Dialog hiện ra chứa 2 thẻ Indents and Spacing (Thụt lề và Khoảng cách) và Line and Page Breaks (Dòng và Ngắt trang).

A. Thẻ Indents and Spacing

Indents and Spacing trong Word

Tại mục General:

 • Align: Chọn căn lề thích hợp (canh trái, canh giữa, canh phải và canh đều hai bên)
 • Outline Level: Chọn mức độ Outline. Thường là body text. Ngoài ra, có thể chọn Outline để tạo mục lục động.

Tại mục Indentation:

 • Left: Thiết lập thụt trái
 • Right: Thiết lập thụt phải
 • Special: Thiết lập thụt đầu dòng cho dòng đầu tiên hoặc cho các dòng không phải dòng đầu tiên.

Tại mục Spacing:

 • Before: Tăng / giảm khoảng cách giữa đoạn văn đang định dạng với đoạn văn nằm trước đó.
 • After: Tăng / giảm khoảng cách giữa đoạn văn đang định dạng với đoạn văn nằm sau đó.
 • Line Spacing: Thiết lập khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

Nút Tabs:
Có các loại tabs: Tab trái, tab phải, tab giữa và tab thập phân.
Có hai cách để đặt giá trị cho tabs.

Cách 1 – Sử dụng thước đo Ruler:

Tabs trong Word

Cách 2 – Sử dụng nút Tabs trong Paragraph Dialog:

Tabs trong Word

Cả hai cách đều giúp thiết lập giá trị Tab khi nhấn nút Tab để thụt vô trong.

B. Thẻ Line and Page Breaks

Tùy chỉnh chế độ ngắt dòng và ngắt trang.

P/s: Đây là những điểm đơn giản và ít được sử dụng. Thông thường, chúng ta để mặc định cho nó lành.

Rate this post