T2. Th7 15th, 2024
Định Dạng Ký Tự Đầu Đoạn – Drop Cap

Giới thiệu về Drop Cap

Drop Cap – được sử dụng để định dạng ký tự đầu tiên của một đoạn văn bản, tạo nên sự thu hút khi làm cho nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn như trong các bài báo hay sử dụng.

Cách thực hiện

  • Đặt con trỏ nháy vào bất kỳ đoạn văn bản nào trong đoạn mà bạn muốn định dạng, không cần nhất thiết phải là ký tự đầu tiên.

  • Chọn thẻ Insert –> Trong phần Text, chọn Drop Cap –> Lựa chọn tùy ý theo sở thích của bạn.

Định dạng ký tự đầu đoạn - Drop Cap

Một số tùy chọn

  • None: Không sử dụng Drop Cap.

  • Dropped: Ký tự đầu tiên trở thành chữ lớn, văn bản trong đoạn văn bản xung quanh nó.

  • In Margin: Ký tự đầu tiên trở thành chữ lớn, văn bản còn lại căn chỉnh theo lề bên trái của nó.

  • Drop Cap Options: Mở hộp thoại Drop Cap với các thiết lập sau:

Định dạng ký tự đầu đoạn - Drop Cap

Fonts: Lựa chọn lại kiểu chữ cho ký tự Drop Cap.

Lines to Drop: Số dòng để Drop xuống (mặc định là 3 dòng).

Distance from text: Thiết lập khoảng cách từ ký tự Drop Cap đến đoạn văn bản tính bằng inch.

Rate this post