T2. Th5 20th, 2024
Định dạng chữ trong word – Font

Định dạng nhanh một đoạn văn bản

Để định dạng một ký tự, một vài ký tự, một đoạn văn bản, hay cả tập tin, bạn cần bôi đen phần cần định dạng. Sau đó, bạn có thể áp dụng các định dạng một cách nhanh chóng.

 • Chọn khối ký tự cần định dạng -> Sử dụng các nút trong vùng Font ở thẻ Home hoặc sử dụng tổ hợp phím tương ứng hoặc nhấp chuột phải để hiển thị menu nhanh.

Các tổ hợp phím và chức năng tương ứng:

 • In đậm: Ctrl + B
 • In nghiêng: Ctrl + I
 • Gạch chân: Ctrl + U

Định dạng ký tự trong word - Font

Định dạng nhanh chỉ giúp thay đổi font chữ, in đậm, in nghiêng, gạch chân, màu chữ và màu nền chữ. Tuy nhiên, nó có hạn chế. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sử dụng định dạng đầy đủ.

Định dạng đầy đủ

 • Bước đầu tiên là bôi đen khối văn bản cần định dạng.
 • Trong vùng Font ở thẻ Home, nhấn vào “Font Dialog” hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + D để mở bảng định dạng đầy đủ.

Định dạng ký tự trong word - Font

Trong hộp thoại Font Dialog, có hai thẻ: Font và Advanced. Bạn có thể tìm hiểu các chức năng khác nhau của từng thẻ này.

Thẻ Font

Thẻ Font chứa các tùy chọn sau:

 • Font: Chọn font chữ từ danh sách có sẵn trong Windows.
 • Font Style: Chọn kiểu chữ – chữ bình thường, chữ nghiêng, chữ đậm hoặc chữ đậm nghiêng.
 • Size: Chọn kích thước chữ hoặc nhập giá trị kích thước mong muốn.
 • Font color: Chọn màu chữ.
 • Underline style: Chọn kiểu gạch chân – 1 nét, 2 nét, gạch chân gợn sóng, vv.
 • Underline color: Chọn màu cho gạch chân.
 • Effect: Nhiều hiệu ứng khác nhau, bao gồm bóng đổ, gạch giữa, gạch chân, vv.

Bạn có thể xem trước các hiệu ứng bằng cách chọn ô hiệu ứng và xem thay đổi trong ô Preview phía dưới.

Định dạng ký tự trong word - Font

Bạn có thấy nút “Set As Default” không? Nếu bạn muốn tất cả các tệp tin mới mở sẽ có định dạng font, kiểu font, kích thước chữ, màu chữ nhất định, bạn chỉ cần chọn các giá trị đó và nhấn “Set As Default”. Word sẽ áp dụng font đã chọn làm font mặc định.

Thẻ Advanced

Thẻ này ít được quan tâm, tuy nhiên, để bạn biết, tôi sẽ giới thiệu nó.

Định dạng ký tự trong word - Font

Character Spacing

 • Scale: Điều chỉnh kích thước văn bản theo phần trăm.
 • Spacing: Điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự.
  • Expanded: Nới rộng.
  • Condensed: Thu hẹp.
 • Position: Điều chỉnh vị trí cao thấp so với mặc định.
  • Raised: Nâng lên cao.
  • Lowered: Hạ xuống thấp.

Các chức năng định dạng khác

Trên vùng Font của thẻ Home, bạn còn có một số chức năng định dạng khác:

 • Tăng kích thước chữ: Grow Font
 • Giảm kích thước chữ: Shrink Font
 • Xóa định dạng hiện có trên văn bản: Clear Formatting
 • Thay đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại: Change Case

Định dạng ký tự trong word - Font

 • Sentence case: Đổi ký tự đầu câu thành chữ hoa.
 • Lower case: Đổi tất cả ký tự thành chữ thường.
 • UPPER CASE: Đổi tất cả ký tự thành chữ HOA.
 • Capitalize Each Word: Chữ hoa đầu tiên của tất cả các từ trong câu.
 • tOGGLE cASE: Đảo ngược chữ hoa thành chữ thường và ngược lại.

Lưu ý: Để thay đổi chữ hoa thành chữ thường hoặc ngược lại nhanh chóng, nhấn tổ hợp phím Shift + F3.

Rate this post