T2. Th7 15th, 2024
Khung viền và bóng đổ – Tạo khối văn bản đặc biệt

Chọn khối văn bản cho khung viền và bóng đổ

Định dạng nhanh trong vùng Đoạn văn:

 • Click vào biểu tượng sơn để chọn màu bóng đổ.
 • Click vào biểu tượng viền dưới để chọn các định dạng viền.

Khung viền và bóng đổ

Giải thích ý nghĩa một chút, tuy nhiên hình ảnh cũng giúp bạn hiểu ý nghĩa mà không cần phải hiểu tiếng Anh.

 • Bottom Border: tạo đường viền dưới.
 • Top Border: tạo đường viền trên.
 • Left Border: tạo viền bên trái.
 • Right Border: tạo viền bên phải.
 • No Border: Bỏ đường viền.
 • All Border: Tạo viền ở cả bốn cạnh.
 • Outside Border: Tạo viền bên ngoài.
 • Inside Border: Tạo viền bên trong.
 • Inside Horizontal Border: Tạo viền ngang bên trong.
 • Inside Vertical Border: Tạo viền dọc bên trong.
 • Diagonal Down Border: Tạo đường viền chéo xuống.
 • Diagonal Up Border: Tạo đường chéo lên.
 • Horizontal Line: Tạo đường phân cách nằm ngang.
 • Show Gridline: Hiển thị các đường lưới.
 • Border and Shading: Tạo định dạng đường viền và bóng đổ (để định dạng đầy đủ)

Định dạng đầy đủ cho Border and Shading

Để định dạng đầy đủ, trong vùng Đoạn văn từ thẻ HOME, click vào biểu tượng viền dưới và chọn Border and Shading ở cuối danh sách.

Khung viền và bóng đổ

1. Thẻ Border cho phép tạo khung viền

 • Setting: chọn kiểu đường viền – mặc định là None – không có viền
 • Style: chọn nét đường viền
 • Color: chọn màu đường viền
 • Width: chọn độ dày đường viền
 • Preview: khung hiển thị kết quả lựa chọn

Apply to:

 • Text: áp dụng cho khối văn bản được chọn
 • Paragraph: áp dụng cho cả đoạn

Options:

 • Mở hộp thoại Border and Shading để thiết lập lề cho các viền

Khung viền và bóng đổ

Mặc định: lề trên dưới cách 1 pt, lề trái phải cách 4 pt. 1 point = 1pt = 1/72 inch.

 • Top: lề trên
 • Bottom: lề dưới
 • Left: lề trái
 • Right: lề phải

Nút Horizontal Line:

 • Mở hộp thoại Horizontal Line để chọn đường kẻ ngang khác mà Windows hỗ trợ tạo đường viền

Khung viền và bóng đổ

Ngoài ra, bạn có thể import một đường viền bạn tự thiết kế hoặc download từ nơi khác.

2. Thẻ Shading tạo bóng đổ cho văn bản

Khung viền và bóng đổ

 • Fill: tô màu nền cho đoạn văn bản
 • No fill: không chọn màu nền
 • More Colors: chọn màu tùy thích, bạn có thể nhập mã màu RGB vào nếu bạn hiểu về điều này.
 • Pattern: chọn kiểu mẫu màu cho đoạn văn bản

Apply to:

 • Paragraph: áp dụng cho đoạn văn bản
 • Text: áp dụng cho văn bản được chọn

Preview: cho xem kết quả lựa chọn

3. Thẻ Page Border tạo khung viền cho cả trang giấy

Khung viền và bóng đổ

 • Setting: chọn kiểu đường viền – mặc định là none, không đường viền
 • Style: chọn nét đường viền
 • Color: chọn màu đường viền
 • Width: chọn độ dày đường viền
 • Preview: khung hiển thị kết quả lựa chọn

Apply to:

 • Whole document: áp dụng cho toàn bộ văn bản
 • This section: áp dụng cho phần đoạn hiện tại
 • This section – First page only: chỉ áp dụng cho trang đầu tiên
 • This section – All except first page: áp dụng cho các trang sau trừ trang đầu tiên

Ô Art: dùng để chọn kiểu đường viền nghệ thuật. Bạn có thể chọn đường viền bạn thích.

Rate this post