T2. Th5 20th, 2024
Một số tính năng phổ biến khi làm việc với bảng

Công cụ vẽ bảng

 • Truy cập vào thẻ Table Tools –> Chọn Design –> Trong phần Draw Border –> Click vào công cụ Draw Table (hình biểu tượng cây bút chì).

 • Kéo và vẽ khung lớn để tạo bảng –> Vẽ các đường kẻ dọc ngang (cột, dòng).

Công cụ vẽ bảng

 • Click một lần nữa vào biểu tượng cây bút chì để hủy chọn công cụ vẽ bảng.

 • Hãy chắc chắn chọn kiểu, độ rộng và màu đường kẻ trước khi sử dụng công cụ vẽ.

Cục gôm (Eraser)

 • Truy cập vào thẻ Table Tools –> Click chọn thẻ Design –> Trong phần Draw Borders –> Click vào công cụ Eraser (hình biểu tượng cục gôm) –> Xóa các đường kẻ cột, dòng của bảng.

Cục gôm

Thiết lập định dạng (Table Style)

 • Các bảng được tạo ra có thể được thiết lập định dạng sẵn.

 • Truy cập vào thẻ Table Tools –> Chọn thẻ Design –> Trong phần Table Style –> Click chọn kiểu định dạng mong muốn.

Thiết lập định dạng

 • Nút Modify Table Style: Mở hộp thoại Modify Style.

 • Style Based on: Chọn kiểu định dạng mà bạn muốn. Bạn có thể xem trước kiểu định dạng trong ô Preview.

 • Formatting: Thiết lập các định dạng cần thiết cho bảng chữ, như font chữ, in đậm, in nghiêng, đường viền, màu sắc.

Modify Table Style

 • Sau khi hoàn tất thiết lập, click nút OK để áp dụng.

Thiết lập thuộc tính của bảng

 • Truy cập vào thẻ Table Tools –> Click chọn thẻ Layout –> Trong phần Table –> Chọn nút lệnh Properties –> Mở hộp thoại Table Properties, có 4 thẻ:

  • Table: Thiết lập các thuộc tính của bảng.

  • Row: Thiết lập các thuộc tính của dòng.

  • Column: Thiết lập các thuộc tính của cột.

  • Cell: Thiết lập các thuộc tính của ô.

Thuộc tính của bảng

Chuyển bảng thành văn bản

 • Click chọn các dòng trong bảng cần chuyển thành văn bản.

 • Trong thẻ Layout của Table Tools, trong phần Data, click chọn lệnh Convert to Text.

 • Hiện ra hộp thoại Convert Table to Text với các tùy chọn sau:

  • Paragraph marks: Thiết lập dấu phân cách đoạn văn bản trong mỗi ô của bảng.

  • Tab: Thiết lập tab trong từng ô của bảng.

  • Commas: Thiết lập dấu phẩy ở mỗi ô của bảng.

  • Other: Thiết lập dấu phân cách ở mỗi ô của bảng dựa trên ký tự cách mà người sử dụng nhập vào.

Chuyển bảng thành văn bản

Chuyển văn bản thành bảng

 • Click chọn văn bản cần chuyển thành bảng.

 • Trong thẻ Insert, trong phần Table, click chọn chức năng Convert Text to Table. Hiện ra hộp thoại Convert Text to Table với các tùy chọn sau:

  • Number of Columns: Chọn số cột cần tạo.

  • Number of Rows: Chọn số dòng cần tạo.

  • Fixed column width: Thiết lập độ rộng cố định cho cột.

  • Autofit to content: Tự động điều chỉnh độ rộng cột cho phù hợp với nội dung trong bảng.

  • Autofit to window: Tự động điều chỉnh độ rộng bảng cho phù hợp với cửa sổ hiển thị chương trình.

  • Separate text at:

   • Paragraph: Phân chia ô dựa trên dấu phân đoạn.

   • Commas: Phân chia ô dựa trên dấu phẩy.

   • Tab: Phân chia ô dựa trên ký tự tab.

   • Other: Phân chia ô dựa trên dấu cách mà người dùng nhập vào.

Chuyển văn bản thành bảng

Làm việc với bảng trong ứng dụng văn phòng có thể trở nên dễ dàng và thuận tiện khi bạn hiểu rõ các tính năng và công cụ mà nó cung cấp.

Rate this post