T2. Th5 20th, 2024
Ngắt và Bỏ Cột trong Định dạng Văn bản

1. Ngắt Cột (Column Break)

  • Di chuyển con trỏ đến vị trí mà bạn muốn ngắt cột.
  • Trên thanh Ribbon, chọn Page Layout trong mục Page Setup, sau đó nhấp vào Break và chọn Column để ngắt cột.

Ngắt cột và bỏ cột đã tạo trong định dạng cột

Vì sao cần ngắt cột?

Đơn giản vì khi bạn muốn chia đoạn văn bản thành nhiều cột, máy tính sẽ tự động tạo hai cột có chiều dài tương đương với nhau. Nhưng để có một bố cục đẹp hơn, chúng ta cần đẩy một phần văn bản sang cột bên cạnh để tránh tình trạng văn bản cắt ngang cả hai cột. Điều này giúp giữ cho văn bản trông chuyên nghiệp và dễ đọc hơn.

2. Bỏ cột

Nếu bạn không muốn văn bản của mình ở dạng cột nữa, bạn có thể bỏ cột theo cách sau:

  • Đặt con trỏ vào cột mà bạn muốn bỏ cột.
  • Trên thanh Ribbon, chọn Page Layout trong mục Page Setup, sau đó nhấp vào Column và chọn One (để bỏ cấu hình cột).

3. Bỏ cột từ vị trí cuối cùng

  • Đặt con trỏ vào cột ngay vị trí cuối cùng.
  • Trên thanh Ribbon, chọn Page Layout trong mục Page Setup, sau đó nhấp vào Column và chọn More Column. Hộp thoại Column hiện lên.
  • Chọn One trong phần PresetsThis point forward trong phần Apply to.

Trường hợp này áp dụng khi bạn không muốn đoạn cuối cùng nằm trong cột, mà muốn đặt nó vào trạng thái không cột. Ví dụ như hình dưới đây. Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể đưa đoạn văn bản xuống phía dưới và bỏ cấu hình cột hoàn toàn.

Ngắt cột và bỏ cột đã tạo trong định dạng cột

Khi bạn cần tạo định dạng cột trong văn bản của mình, hãy sử dụng các tính năng Ngắt và Bỏ cột để tạo ra bố cục hấp dẫn và chuyên nghiệp.

Rate this post