T2. Th5 20th, 2024
Ngắt trang và phân đoạn

1. Ngắt trang – Ngắt trang

Ngắt trang để làm gì nhỉ?

  • Mục đích là để tạo ra một bài trình bày đẹp mắt. Bạn đã từng đọc một đoạn văn nhỏ mà nằm trên hai trang và cảm thấy khó chịu chưa? Hoặc chỉ còn vài dòng mà bạn lại tiếc khi chương mới và một ít nội dung tiếp theo lại đặt trên trang trước. Vậy tại sao không ngắt chương mới qua một trang mới? Điều này có phải sẽ tạo ra một thiết kế khoa học và đẹp hơn không?

Ngắt trang và phân đoạn

  • Bạn chỉ cần đặt con trỏ vào vị trí cần ngắt.

  • Sau đó, vào thẻ Page Layout > Page Setup > Chọn nút Break > Chọn Page.

==> Điều này sẽ ngắt từ vị trí con trỏ qua một trang mới.

Ngắt trang và phân đoạn

2. Ngắt phân đoạn – Phân đoạn ngắt

  • Bạn chỉ cần đặt con trỏ vào văn bản cần ngắt.

  • Sau đó, vào thẻ Page Layout > Page Setup > Click nút Break > Click vào các tùy chọn trong vùng Section Break:

Ngắt trang và phân đoạn

  • Next Page: chèn một phân đoạn mới và bắt đầu phân đoạn ở trang mới.

  • Continuous: chèn một phân đoạn mới trong cùng trang.

  • Even Page: chèn một phân đoạn mới và bắt đầu ở trang số chẵn kế tiếp.

  • Odd Page: chèn một phân đoạn mới và bắt đầu ở trang số lẻ kế tiếp.

Rate this post