T2. Th7 15th, 2024
Tạo bảng trong Word

Tạo bảng nhanh

 • Đặt con trỏ vào vị trí muốn tạo bảng.
 • Vào phần “Chèn”, trong mục “Bảng” –> nhấn nút “Bảng” –> Chọn số cột và số dòng tương ứng với bảng cần tạo.

Tạo bảng trong Word

Tạo bảng bằng hộp thoại Insert Table:

 • Đặt con trỏ vào vị trí muốn tạo bảng.
 • Vào phần “Chèn”, trong mục “Bảng” –> Chọn “Insert Table” –> Hiện ra hộp thoại “Insert Table”.
 • Trong phần “Table Size”, chọn số cột và số dòng tương ứng với bảng cần tạo.
 • Bấm “OK” để hoàn tất.

Tạo bảng trong Word
Insert Table

Trong phần “AutoFit behavior”:

 • “Fixed Column Width”: cố định độ rộng cột.

 • “AutoFit To Content”: tự động điều chỉnh độ rộng cột sao cho vừa với nội dung văn bản.

 • “AutoFit To Window”: tự động điều chỉnh độ rộng cột sao cho vừa với cửa sổ làm việc.

 • Chọn “Remember dimensions for new tables” nếu muốn lưu lại kích thước cho các bảng sau này.

 • Bấm “OK” để hoàn tất thiết lập.

Lưu ý: Đối với người dùng thông thường, không cần phải quan tâm đến những thứ linh tinh này vì rất ít khi sử dụng.

Chọn bảng, dòng, cột và ô.

Đây là một chức năng bạn sử dụng thường xuyên khi bạn cần định dạng bảng.

 • Cách 1: Dùng chuột quét khối bảng, dòng, cột hoặc ô cần chọn. Đây là cách cổ điển và rất hiệu quả.
 • Cách 2: Đặt con trỏ vào vị trí cần chọn.
 • Vào thẻ “Table Tools” –> Chọn thẻ “Layout” –> Trong phần “Table” –> Chọn “Select” sổ xuống và chọn các tùy chọn.

Chọn ô cột bảng dòng

 • “Select Table”: Chọn bảng.
 • “Select Column”: Chọn cột.
 • “Select Row”: Chọn dòng.
 • “Select Cell”: Chọn ô.
Rate this post