T3. Th6 18th, 2024
Tạo cột trong Word

Bạn có để ý rằng các bài viết trên báo Thanh niên, Tuổi trẻ hay bất kỳ tờ báo nào khác thường được chia thành những cột nhỏ trên một trang báo không? Việc tạo cột trong Word giúp bạn làm điều đó hoặc khi bạn muốn rút ngắn đoạn văn bản để tiết kiệm chi phí in ấn.

Làm sao để tạo cột trong Word

Bước 1: Đặt con trỏ ngay cuối vị trí văn bản cần tạo cột, sau đó nhấn Enter xuống 2 dòng (để tạo sự bắt mắt khi chia cột).

Bước 2: Chọn đoạn văn bản cần tạo cột – hãy chắc chắn không chọn những phần không cần thiết.

Bước 3: Trong Page Layout > Page Setup, bấm chọn nút Columns và chọn số lượng cột tương ứng cần chia.

  • One: Trả về một cột bình thường.
  • Two: Chia làm hai cột.
  • Three: Chia làm ba cột.
  • Left: Chia làm hai cột nhưng cột bên trái nhỏ hơn.
  • Right: Chia làm hai cột nhưng cột bên phải nhỏ hơn.

Ví dụ, bạn muốn chia đoạn báo từ Tuổi trẻ thành hai cột.

Tạo cột trong Word

  • More Columns: mở hộp thoại Column. Trong ô Number of column, chọn số cột cần tạo.

Bạn có còn nhớ mục Apply trong các bài trước không? Ở đây, có 3 tùy chọn:

  • Whole Document: áp dụng cho toàn bộ văn bản.
  • Select Text: áp dụng cho khối văn bản được đánh dấu.
  • This Point Forward: áp dụng từ vị trí điểm chèn trở đi.

Tạo cột trong Word

Trong ô Preview, bạn có thể xem kết quả của lựa chọn.

Nhấn OK để chấp nhận và hoàn tất.

Rate this post