T2. Th7 15th, 2024
Tạo số thứ tự cho mỗi dòng – Line Numbers

1. Tạo số thứ tự cho mỗi dòng trong cột

Đặt con trỏ vào cột –> Truy cập vào thẻ Page Layout –> Trong mục Page Setup –> Nhấp vào nút Line Number để mở danh sách tùy chọn –> Chọn Continuous –> Số thứ tự sẽ xuất hiện.

CÁC DÒNG TRONG CỘT ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH SỐ THỨ TỰ

Vậy đánh số thứ tự dòng có ý nghĩa gì?

=> Đơn giản là để đếm số dòng, hihi. Đôi khi việc trình bày một loại văn bản yêu cầu điều này.

2. Tạo số thứ tự cho mỗi dòng trong văn bản:

 • Đặt con trỏ vào văn bản –> Truy cập vào thẻ Page Layout –> Trong mục Page Setup –> Nhấp vào nút Line Number để mở danh sách tùy chọn –> Chọn các tùy chọn sau đây:

  • Continuous: Đánh số thứ tự cho toàn bộ văn bản.

  • Restart Each Page: Đánh số thứ tự cho từng trang.

  • Restart Each Section: Đánh số thứ tự cho từng phần.

  • Suppress For Current Section: Loại bỏ số thứ tự của phần hiện tại.

Lưu ý: Nếu bạn không muốn đánh số thứ tự cho văn bản nữa, hãy làm theo các bước sau:

 • Đặt con trỏ vào văn bản mà bạn muốn bỏ đánh số thứ tự.

 • Truy cập vào thẻ Page Layout –> Trong mục Page Setup –> Chọn Line Number –> None.

Vậy là xong rồi đó.

P/s: Thực ra, việc này chỉ cần dùng trong trường hợp cụ thể, không phổ biến lắm khi soạn thảo văn bản đâu nhé.

Rate this post