T2. Th7 15th, 2024
Giải phóng dung lượng cho Gmail: Xóa những email cũ đã đọc

Xóa tệp đính kèm trong email

Các tệp đính kèm có dung lượng lớn hơn so với các email được gửi đến. Để giảm dung lượng, bạn có thể xóa đi những tệp không quan trọng. Hãy thực hiện như sau:

  • Trên thanh tìm kiếm, gõ lệnh Filename:dạng file (PDF, Doc, txt,..)
  • Tích chọn file cần xóa và tiến hành xóa

Dọn thùng rác và mục spam để giảm dung lượng email

Doanh nghiệp thường sử dụng email marketing, dẫn đến nhiều email được gửi đến mục spam. Để giảm dung lượng lưu trữ email, bạn cần xóa các thư trong mục spam. Hãy thực hiện như sau:

  • Tìm kiếm từ khóa “in:spam” trên thanh tìm kiếm
  • Tích chọn và xóa các thư trong mục spam

Ngoài ra, cần dọn dẹp thùng rác. Dữ liệu đã xóa sẽ được lưu trong thùng rác trong vòng 30 ngày. Hãy thực hiện lệnh xóa để Gmail hoạt động tốt hơn.

Xóa email cũ và đã đọc

Gmail cung cấp chức năng lọc giúp bạn lọc các email đã đọc hoặc email quá lâu theo khoảng thời gian. Hãy sử dụng cấu trúc trên thanh tìm kiếm:

  • Để lọc email theo thời gian: “older_than:1m/w/d” (ví dụ: 1 tháng, 2 tuần, 3 ngày)
  • Để lọc email đã đọc hoặc chưa đọc: “in:inbox is:read/unread”

Sao lưu trước khi xóa email

Nếu không thể xóa email, bạn có thể tải về và lưu trữ chúng trên máy tính. Sử dụng ứng dụng như Thunderbird, Email trong Windows hoặc OS X để tải xuống và lưu giữ email. Thao tác như sau:

  • Sử dụng ứng dụng trên máy tính và tải về email
  • Xuất email để lưu giữ, thường nằm trong menu File > Export

Với những cách trên, bạn có thể nhanh chóng giảm dung lượng email của mình. Hãy thực hiện các cách thức này để Gmail hoạt động tốt hơn.

Xem thêm: Thuê thiết kế website tin tức giá rẻ

Giải phóng dung lượng cho Gmail: Xóa những email cũ đã đọc

Tệp đính kèm

Rate this post